DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Det kan sagtens betale sig at investere i teknologi og føre ting ud i livet. Særligt når det gælder ny teknologi, der kan sikre et kæmpe afkast i form af return og investment. Sådan er det også blevet i landbruget! Her vinder moderne teknologi ind på samme måde som i så mange øvrige brancher, der får kraftige skub fremad i kraft af intelligent drift.

I landbruget er indtoget af teknologi ved at manifestere sig under terminologien ”præcisionslandbrug”. Her anvender man data for at få de bedte informationer om markområder, afgrøders tilstand og meget mere, så man kan vande, gøde etc. for at maksimere høstudbyttet.

Sådan foregår det

Når man bruger big data i landbruget foregår det ofte ved at bringe flere nyere teknologier i sammenspil. Det er dog særlig kombinationen af satellitbilleder og GPS, der giver den store gevinst for den enkelte landmænd.

Da alle markområder har deres helt egne forhold, kræver de en helt særlig tilgang. Her kan brugen af satellit generere nogle helt særlige GPS-input, der bruges på et tildelingskort. Satellitten ’ser’ hvor marken mangler næring, er tør etc. og indkoder disse data på et tildelingskort, der sættes i traktorens GPS-system. Nu kan landmanden f.eks. så eller sprøjte marken med de helt korrekte doseringer. Det giver ikke bare de bedste forudsætninger for at dyrke marken, men sikrer samtidig, at man ikke spilder økonomiske ressourcer på at tildele for store mængder gødning og pesticider – noget der naturligvis også kommer miljøet til gode.

Big data kommer dog ikke kun fra satellit, men også data fra foregående år. F.eks. kan man se på høsten fra seneste periode og se på vejrforholds indvirkning, naturligvis med henblik på at spå om udsving.

Desuden kan man anvende droner, når der skal indsamles data. Dette gør, at man kan indsamle data med bedre billeder end fra en satellit. Årsagen er selvfølgelig, at man er tættere på selve marken. Nogle landmænd har selv deres egne droner til netop dette formål, men det er langt fra alle, da det kræver en certificeret droneoperatør at flyve dem.

Læs mere om brug af big data i landbruget og de nye ’work smarter, nor harder’ tendenser, der bevæger sig ind i landbrugets univers.