DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Få hjælp hvis drikkeriet har taget overhånd. Et alkoholmisbrug kræver professionel hjælp i form af alkoholafvænning og behandling. Mange danskere finder hvert år ud af, at de har behov for hjælp til et misbrug af alkohol, hash eller stoffer. De seneste estimater fra sundhedsstyrelsen viser at mere end 140.000 danskere er afhængige af alkohol og knap 900.000 drikker mere end den anbefalet grænse på 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd om ugen. Denne er nu forældet og sundhedsstyrelsen er nu endelig kommet med nye anbefalinger som nu hedder 10-4. Maks 10 genstande om ugen uanset køn og maks. 4 genstande samme aften. Så anbefaler de også at man venter med at drikke nogen former for alkohol, til man er minimum 18 år. Dertil estimerer de samtidig at ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol.

Ambulant alkoholafvænning

Der findes i dag mange gode behandlingstilbud og det mest populære og det der også virker bedst på de fleste, er et ambulant behandlingstilbud. Med en ambulant alkoholafvænning, vil det være muligt at bo hjemme samtidig med man er i alkoholbehandling og hvis man vælger en privat alkoholafvænning, vil det ofte være muligt at kunne modtage behandling efter normal arbejdstid og derved fortsat kunne arbejde og bo hjemme ved familien. Dette har som udgangspunkt en stor positiv effekt på behandlingsprognosen.

”Eftersom, at der generelt ikke er forskel på effekten af døgnbehandling, dagsbehandling og ambulant alkoholbehandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere, hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af alkoholbehandling i døgnregi, og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere ambulante regi”

Uddrag af: “Alkoholbehandling – En medicinsk teknologivurdering” 

Sundhedsstyrelsen 

Intensiv alkoholafvænning

Hvis valget så falder på en ambulant alkoholafvænning, vil der også findes mange forskellige behandlingsformer her. Det mest effektive her, er en intensiv alkoholafvænning. I en intensiv afvænning vil behandlingen typisk bestå af:

  • Undervisning
  • Foredrag
  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Gruppeterapi
  • Personlige samtaler
  • Personlige opgaver
  • Familie samtale
  • Hjælp og rådgivning til pårørende

I en intensiv alkoholafvænning vil man have en primær behandling som er ret intens, hvilket vil sige at man skal forvente at være i behandling mange timer om ugen. Men ofte varer behandlingen så kun i få uger ca. 5 til 8 uger og så er man færdigbehandlet. Dette er langt mere effektivt en få ugentlige samtaler og det vil også være de færreste, der formår at komme ud af et misbrug ved hjælp af ene samtaler. I langt de fleste tilfælde vil det kræve en intensiv behandling. Hvilket også altid vil give bedre muligheder og værktøjer til at opnå en langt større livskvalitet end tidligere. Grunden til dette er at de intensive forløb ofte også arbejder meget terapeutisk og med personlig udvikling.